TiaxVui.Viwap.Com
Loading...
Đang tải dữ liệu...
TiaxVui.ViWap.Com
06:27:57
13/05/2021
Xin chào Khách!
Đăng nhập
Đăng ký
Forum
Tìm kiếm | Lượt xem: 439
▼ Code Game Đua Pet Cho Forum Wap4
admin ic28 Lê Văn Đức (Admin)
Admin
* Cách đây 2 năm
Code viết khá dễ mà nhiều thanh
niên cứ xin xỏ nên mình share luôn, dùng cho forum wap4, tạo file bất kỳ dán code này vào


{# Nguồn: Nguyenpro - ChiaSeBay.ViWap.Com #}
{% use '_blocks' %}{% set title='Game Đua Thú Offline - ChiaSeBay.ViWap.Com' %}{% from 'func.twig' import get,add,login %}
{{ block('header')}}{% set login=login()|trim %}{%set xu,tien,thu,rand,sx=get('user_'~login,'xu')|trim,get_post('tien')|trim,get_post('thu')|trim,random(6)+1,{'1':'Thánh Nhím','2':'Hắc Long','3':'Thanh Xà','4':'Tiểu Totoro','5':'Hồng Điệp','6':'Người Ngoài Hành Tinh','7':'Hỏa Long'}%}<div class="bmenu">Game Đua Thú Offline</div>{%if login%}{%if request_method()|lower=="post"%}{%if tien>xu%}<div class="rmenu">Lỗi! Không đủ tiền để cược{%elseif tien<10%}<div class="rmenu">Lỗi! số tiền bạn đặt phải trên 10 VND{%elseif thu<1 or thu>7%}<div class="rmenu">Lỗi! Thú bạn đặt không phù hợp{%else%}<div class="list1">{%if rand==thu%}{{add('user_'~login,'xu',xu+tien)}}Chúc mừng! Thú {{sx[thu]}} mà bạn chọn đã dành chiến thắng! Bạn được cộng {{tien}} VND{%else%}{{add('user_'~login,'xu',xu-tien)}}Xin chia buồn! Thú <b> {{sx[thu]}} </b> mà bạn chọn đã thua trong lượt đua này!{%endif%}<br/><a href=""><font color="blue">{%if rand==thu%}Tiếp tục{%else%}Chơi lại{%endif%}</font></a>{%set play='yes'%}{%endif%}</div>{%endif%}{%if play=='yes'%}
<style>
.game-area {position: relative;}
.dd {background: url('//tiaxvui.viwap.com/images/dd.png');}
.buico {background: url('//tiaxvui.viwap.com/images/buico.png') repeat-x; height: 24px;}
.ani {width:45px; height: 48px}
.game-area .list-group-item .ani {float:left;}
.game-area .list-group-item:after {clear:both;display: block;height: 0;line-height: 0;content: " "}
.ani1 {background-image: url('//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_1.gif')}
.ani2 {background-image: url('//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_2.gif')}
.ani3 {background-image: url('//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_3.gif')}
.ani4 {background-image: url('//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_4.gif')}
.ani5 {background-image: url('//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_5.gif')}
.ani6 {background-image: url('//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_6.gif')}
.ani7 {background-image: url('//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_7.gif')}
</style>
<div class="buico"></div><div class="dd">
{%for i in 1..7%}{%if thu==rand and i==thu%}
{%set rand1=10%}{%else%}{%if i==thu%}
{%set rand1=5%}{%else%}{%set rand1=random(5)+4%}{%endif%}{%endif%}<marquee behavior="alternate" direction="right" scrollamount="{{rand1}}" loop="1"><div class="ani ani{{i}}"></div></marquee>{%endfor%}</div><div class="buico"></div>{%else%}{%for i,title in sx%}<div class="list1"><img src="//tiaxvui.viwap.com/images/duathu_{{i}}.gif"> <b>{{title}}</div>{%endfor%}<div class="bmenu">Đặt Cược</div><div class="list1">Chọn thú:<br/><form method="post"><select name="thu">{%for i,title in sx%}<option value="{{i}}">{{title}}</option>{%endfor%}</select><br/>Tiền cược: <br/><input type="number" name="tien"/> VND<input type="submit" value="Đua thôi"/></form></div>{%endif%}{%else%}<div class="rmenu">Vui lòng đăng nhập để chơi game</div>{%endif%}{{block('footer')}}

Nguồn: NguyenPro
Edited by: Lê Văn Đức
[Like=2] Nato , BOT
admin ic28 Lê Văn Đức (Admin)
Admin
* Cách đây 2 năm
Ngon
[Like=3] BOT , Nato , shin
mem user Ame (Member)
I Love TiaxVui
* Cách đây 2 năm
▼ Tổng số: 3
Chia sẻ
BBCode:

Link: